topban05

Stockholms Läns museum ny partner till Svenska byggnadsvårdsmässan

Svenska Byggnadsvårdsmässan hade premiär 2018 och arrangeras nu för andra året i rad på Solvalla. Årets mässa går av stapeln den 7–8 september och Solvalla kan nu presentera ytterligare en partner; Stockholms läns museum.  

Svenska Byggnadsvårdsmässan är en mötesplats som samlar branschen och konsumenter inom byggnadsvård. Professionella hantverkare och leverantörer, visar hur gamla föremål och byggnader restaureras och vårdas. Besökarna kan också prova på olika hantverkstekniker och lyssna till föreläsare.  

Nytt för i år är att Stockholms läns museum deltar med en mängd aktiviteter: Slöjdmaterial och hantverksloppis. Det anordnas kurser på plats under mässan, workshoppar med prova-på aktiviteter, föreläsningar, demovisningar och barnaktiviteter.   – Vårt samarbete med Stockholms läns museum är helt i linje med vår satsning på att stärka Svenska Byggnadsvårdsmässan som ett forum där kunskapen om hantverk och materialtekniker kan förvärvas på plats. Att vårda och förvalta äldre föremål och fastigheter för att bevara så mycket som möjligt, kräver god kännedom om hantverket vilket Stockholms läns museum är delaktig att bidra med, säger Ramona Eklund, eventansvarig.
 
– Vi ser byggnadsvård, slöjd och olika former av hantverk som grenar av samma träd. Stockholms läns museums uppdrag är att främja utvecklingen inom området på olika sätt och därför är samarbetet med Svenska Byggnadsvårdsmässan ett naturligt steg för oss. Vi tror att bättre kännedom om handens kunskap underlättar för människor att göra medvetna val. Genom samarbetet med Svenska Byggnadsvårdsmässan når vi ut till en bredare målgrupp, säger Andreas Sohlberg, biträdande museichef.
 

Stockholms läns museum har fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia. Sedan 2018 är vi ett digitalt museum med uppgift att samordna vetenskaplig insamling, bearbetning och förmedling om kunskaper om hela regionens kulturmiljö, kulturarv, konst och hemslöjd.  Vi har även uppdraget att vara en utåtriktad konsultativ expertinstitution riktad till länets alla kommuner, hembygdsrörelse och civilsamhälle gällande våra områden.
 
Kontaktperson: Andreas Sohlberg, mobil: 076-5269470

DSC01821

Image

 

 

 

 

 

Email: info@solvalla.se
Telefon: +46 8 635 90 00
Box 205 01, 161 02 Bromma

 

Arrangör

logo

fibor logga

Partner

stockholm museums logga


vallagruppenlogo mediaDenna webbplats är byggd och konstruerad av Vallagruppen AB - Webbleverantör till Solvalla