topban05

Föredragshållare i ämnet verklighet och värde

Ska vi reglera förfallet eller renovera husen?

Att bevara husen innebär som regel att vi använder samma material och metoder då vi renoverar som när huset byggdes, men ibland kan det bli annorlunda; 

Kan man rekonstruera en avskalad renässansfasad? Ja finns det ett underlag för rekonstruktionen och viljan och kompetensen hos ägaren, projektören och putsentreprenörern går det. Det visar mitt exempel från kv. Överkikaren vid Södermalmstorg. Huset ligger i hörnet av Södermalms torg och Hornsgatan.

På en bild från 1904 ser vi hur huset har en 1850-tals fasad med en slätputsad fasad, med kornischer över fönstren och en rusticerad bottenvåning. Detta utseende finns kvar 1964, men är helt förändrad 1997 då fasaden slätputsats och fönstren bytts ut, och en del av bottenvåningens hörn tagits bort. Fasaden har dessutom försetts med en smaklös neonskylt.Efter restaureringen 1998 har byggnaden återfått sitt utseende från 1904.Wallenstam berättar att man haft problem med staden att får detaljplanen ändrad från Kontor/bostäder till en bart bostäder, men att ändringen till slut gick igenom och att försäljningen av lägenheterna gått bra och att det blev en god affär för bolaget.

Föredragshållare är i ämnet verklighet och värde under konventet är Jan Granberg som blev konservator 1967, fil.kand. med konsthistoria som huvudämne 1971, museichef och antikvarie 1972-87. Fristående antikvarie 1988 fram till idag. Promoverad till fil.dr. Vid Stockholms Universitet 1991.

Image

 

 

 

 

 

Email: info@solvalla.se
Telefon: +46 8 635 90 00
Box 205 01, 161 02 Bromma

 

Arrangör

logo

fibor logga

Partner

stockholm museums logga


vallagruppenlogo mediaDenna webbplats är byggd och konstruerad av Vallagruppen AB - Webbleverantör till Solvalla