topban05

Föredragshållare i fuktproblem i kyrkor & historiska byggnader

Vad är ett bra inneklimat med avseende på bevarande och komfort? Hur uppnår vi det klimatet  på ett hållbart sätt: Strategier och tekniska lösningar.

Lyssna till Tor Broström professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård vars forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Image

 

 

 

 

 

Email: info@solvalla.se
Telefon: +46 8 635 90 00
Box 205 01, 161 02 Bromma

 

Arrangör

logo

fibor logga

Partner

stockholm museums logga


vallagruppenlogo mediaDenna webbplats är byggd och konstruerad av Vallagruppen AB - Webbleverantör till Solvalla